Yigit C. Bacakoglu Yazılım Mühendisi | Rubyist | Mekanist on Rails

  22/12/2013 at 11:31       by yigit     under

Ruby arrayinden istediğiniz bir elemanı silmek istiyorsanız:

1.9.3p448 :121 > array = ["ruby", "delete", "item", "from","array"]
 => ["ruby", "delete", "item", "from", "array"] 

1.9.3p448 :122 > array.delete("ruby")
 => "ruby" 

1.9.3p448 :123 > array
 => ["delete", "item", "from", "array"] 

Eğer arrayden o değeri gerçekten silmek istemiyorsanız, ama sadece bir işlem için o değerin olmadığı array lazımsa:

1.9.3p448 :121 > array = ["ruby", "delete", "item", "from","array"]
 => ["ruby", "delete", "item", "from", "array"] 

1.9.3p448 :126 > tmp_array = array.dup
 => ["ruby", "delete", "item", "from", "array"] 

1.9.3p448 :122 > tmp_array.delete("ruby")
 => "ruby" 

1.9.3p448 :123 > tmp_array
 => ["delete", "item", "from", "array"] 

1.9.3p448 :131 > array
 => ["ruby", "delete", "item", "from", "array"] 

Etiketler: ruby, array operations, delete item from array

Comment Ruby - Array'den istenilen elemanı silmek