Yigit C. Bacakoglu Yazılım Mühendisi | Rubyist | Mekanist on Rails

  29/12/2013 at 09:54       by yigit     under ,

Merhaba arkadaşlar,

Veritabanında encrypted veri tutmak için yaptığım modulü sizlerle paylaşacağım. Objemizin istediğimiz attributelerini encrypted tutmak için onun getter ve setter methodlarını generic bir şekilde override ediyorum.

require 'active_record'

module MessageEncryptor
 @@crypt
 extend self

 def encrypt(val)
  crypt.encrypt_and_sign(val) rescue val
 end

 def decrypt(val)
  crypt.decrypt_and_verify(val) rescue val
 end

 def crypt
  @@crypt ||= ActiveSupport::MessageEncryptor.new(Rails.application.config.secret_token)
 end

end


module MessageEncryptorClassMethods

 def encrypt(*attr_names)
  options = attr_names.extract_options!
  attr_names = attr_names.map(&:to_sym)
  attr_names.each do |attr|
   define_method("#{attr}=") do |val|
    write_attribute(attr, MessageEncryptor.encrypt(val))
   end
   define_method("#{attr}") do
    MessageEncryptor.decrypt(read_attribute(attr))
   end
  end
 end

end

ActiveRecord::Base.extend(MessageEncryptorClassMethods)

ve modelimize şu satırı ekleyin:

#user.rb
# token :string
# secret_token :string
# email :string

encrypt :token, :secret_token #encrypted olmasını istediğimiz attributeler
Comment Rails uygulamalarında veritabanında encrypted data tutmak - Encrypted / Decrypted Attributes