Yigit C. Bacakoglu Yazılım Mühendisi | Rubyist | Mekanist on Rails

  30/12/2013 at 20:43       by yigit     under ,

Css dosyalarını Scss'e çevirmek için:

Toplu bir şekilde CSS dosyalarımızı SCSS formatına dönüştürmek istiyorsak bu kod parçacığını kullanabiliriz.

gem install compass
sass-convert -R PATH_TO_CSS_FILES --from css --to scss
Comment Rails - Css to ScssCss dosyalarını Scss'e çevirmek