Yigit C. Bacakoglu Yazılım Mühendisi | Rubyist | Mekanist on Rails

  23/02/2014 at 14:32       by yigit     under

HAML to ERB

Başladığımız bir projede bir çok html dosyası HAML olarak oluşturulmuş olabilir. Eğer sizde benim gibi HAML yerine ERB tercih ediyorsanız ve tüm bü HAML dosyaları ERB'ye çevirmek istityorsanız, aşağıda paylaştığım kod parçacıkları ile rails konsoldan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

gem haml2erb
hamls = Dir["app/views/**/*.haml"] - ['app/views/layouts/screen.html.haml'];
hamls.each do |haml| 
 puts haml
 erb = haml.sub(/\.haml$/, '.erb')
 File.open(erb, 'w') do |file| 
  file.write Haml2Erb.convert(File.read(haml)) 
 end
end
hamls.each do |haml| 
   File.delete haml
end
lib altında daha sonra html2erb folder

require 'haml2erb/version'
require 'haml2erb/engine'

module Haml2Erb
 def self.convert template, options = {}
  Engine.new(template, {:format => :html5}.merge(options)).to_erb
 end
end
Comment Haml dosyalarını Erb formatına dönüştürmek