Yigit C. Bacakoglu Yazılım Mühendisi | Rubyist | Mekanist on Rails

  06/12/2014 at 20:30       by yigit     under , ,

Yaptığımız mail ayarlarını hızlıca test etmek için konsoldan mail gönderebiliriz

class TestMailer < ActionMailer::Base

  default :from => "me@mysite.com"

  def welcome_email(email)
    mail(:to => email, :subject => "Test mail", :body => "Test mail body")
  end

end
TestMailer.welcome_email(my@email.com).deliver
Comment Rails konsoldan test emaili göndermek / Sending mail from rails console