Yigit C. Bacakoglu Yazılım Mühendisi | Rubyist | Mekanist on Rails

haml2erb

Haml dosyalarını Erb formatına dönüştürmek

  23/02/2014 at 14:32       by yigit     under 0 comments
Başladığımız bir projede bir çok html dosyası HAML olarak oluşturulmuş olabilir. Eğer sizde benim gibi HAML yerine ERB tercih ediyorsanız ve tüm bü HAML dosyaları ERB'ye çevirmek istityorsanız, aşağıda paylaştığım kod parçacıkları ile rails konsoldan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tags